MLADI RAZISKOVALCI!

Tudi letošnje šolsko leto vas vabim k raziskovanju in izdelovanju raziskovalnih nalog.

Letošnje 17. področno srečanje mladih raziskovalcev – osnovnošolcev Domžale – Kamnik bo v mesecu aprilu 2018 na OŠ Vodice.

Pomembni datumi:

 • do ponedeljka, 15. januarja 2018: predprijava nalog (ime in priimek, področje raziskovanja) za regijsko srečanje;
 • do torka, 13. marca 2018: prijava in oddaja 3 natisnjenih izvodov raziskovalnih nalog in povzetkov ;
 • do ponedeljka, 26. marca 2018: oddaja power point predstavitev in šolsko srečanje (5. in 6. uro);
 • sreda, 28. marec 2018: področno srečanje na OŠ Vodice (ob 16.00);
 • do torka, 10. aprila 2018: prijava in oddaja nalog na državno srečanje;
 • ponedeljek, 14. maj 2018: državno srečanje na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota.

KAKO SE LOTITI NALOGE?

Vsem mladim raziskovalcem, ki se boste letos prvič lotili izdelave raziskovalnih nalog, pa tudi tistim, ki ste v tem delu že »stari mački« nekaj usmeritev:

 • V svojem okolju poišči problematiko, ki jo boš raziskal.
 • O svoji zamisli se pogovori z mentorjem.
 • Razmisli, kako se boš lotil raziskovanja, naredi načrt.
 • Napiši predvidevanja, ki jih boš z raziskavo potrdil ali zavrgel.
 • Poišči podatke, slikovni material v literaturi.
 • Pripravi anketni vprašalnik oziroma izvedi poskuse.
 • Izvedi anketo, zapiši rezultate poskusa.
 • Obdelaj podatke.
 • Napiši analizo podatkov.
 • Preglej, če so se tvoja predvidevanja potrdila ali se niso.
 • Napiši zaključke.

RAZISKOVALNA NALOGA NAJ VSEBUJE:

 • Prva stran z informacijami o nalogi (naslov naloge, področje raziskovanja, avtor, mentor, leto izdelave)
 • Kazalo
 • Povzetek
 • Uvod
 • Teoretični del
 • Eksperimentalni del
 • Rezultati
 • Zaključek

Pri delu ti želim veliko zadovoljstva!

Trzin, 14. 11. 2017                                                                                             Koordinatorica na OŠ Trzin: Slavka Kozel