arhivska slika: Otroški parlament 2016/2017

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Na OŠ Trzin ima otroški parlament bogato zgodovino in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.

Prvi sklic otroškega parlamenta bo predvidoma v mesecu novembru  ali decembru 2017 na temo »Šolstvo in šolski sistem«. Oddelčne skupnosti bodo predhodno na razrednih urah pripravile prispevke za razpravo na parlamentu. Spomladi pa se bo parlament sestal še enkrat, in sicer na temo, ki jo bodo izbrali predstavniku šolske skupnosti učencev na enem izmed srečanj.

Več informacij o otroškem parlamentu lahko preberete tudi na spletni povezavi: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/

Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/ (2. 12. 2016)

Mentorici otroškega parlamenta: Barbara Karba in Ana Lončar Burjek