Letos se bomo projektu pridružili tudi na naši šoli. Potekal bo od 12. maja do 30. junija. V tem času se bo odvilo več dogodkov, o katerih boste sproti obveščeni na naši spletni strani.

Več o projektu

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim se opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja..

ZGN Ljubljana je tudi letos območni koordinator in usklajuje več kot 45 šol, vrtcev in drugih podizvajalcev.

(Povzeto po: http://www.zgnl.si/zavod/teden-vsezivljenjskega-ucenja/)

DOGODKI NA ŠOLI V OKVIRU TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Ana Lončar Burjek